Алтайн хөгжил.- №29(1676).- 1963-04-16.- Мягмар

Item Details

Дугаарын нэр

Алтайн хөгжил.- №29(1676).- 1963-04-16.- Мягмар

Нийтлэгдсэн огноо

1963-04-16

Нөөцийн хэмжээ

4 зурагтай

Товч тайлбар

Аймгийн улс ардын аж ахуй соёлыг хөгжүүлэх 1963 оны 1-р улирлын улсын төлөвлөгөөний биелэлтийн үр дүн

Item sets