Алтайн хөгжил

Item set

Сонины нэр

Алтайн хөгжил

Хэвлэгдсэн он

1944

Танилцуулга

МАХН-ын Төв Хорооны 1944 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор

Хэл

mon

Аймаг

Говь-Алтай

Items

Advanced search