Алтайн хөгжил.- №13(1660).- 1963-02-12.- Мягмар

Item Details

Дугаарын нэр

Алтайн хөгжил.- №13(1660).- 1963-02-12.- Мягмар

Нийтлэгдсэн огноо

1963-02-12

Нөөцийн хэмжээ

4 зурагтай

Товч тайлбар

Аймгийн улс ардын аж ахуй 1962 оны төлөвлөгөө

Item sets