Алтайн хөгжил.- №49(1603).- 1962-06-29.- Баасан

Item Details

Дугаарын нэр

Алтайн хөгжил.- №49(1603).- 1962-06-29.- Баасан

Нийтлэгдсэн огноо

1962-06-29

Нөөцийн хэмжээ

4 зурагтай

Товч тайлбар

Намын үзэл суртлын ажлыг аж ахуйн төлөвлөгөөт зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд чиглүүлье

Item sets