Монголын мэдээ.-№184,185(5034,5035).-2018-10-22.-Даваа

Item Details

Дугаарын нэр

Монголын мэдээ.-№184,185(5034,5035).-2018-10-22.-Даваа

Нийтлэгдсэн огноо

2018-10-22

Нөөцийн хэмжээ

12 тал зурагтай

Товч тайлбар

орон нутгийн цаг үеийн мэдээллүүдийг нийтэлсэн.

Item sets