Монголын номын сан номзүйн инноваци хөгжлийн хүрээлэн

Item Details

Байгууллагын нэр

Монголын номын сан номзүйн инноваци хөгжлийн хүрээлэн

Танилцуулга

Номын сан, номзүй судлалын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд болон захиалгаар хийх, хэрэгжүүлэх, шинэлэг технологи, инновацийг судлах, байгууллагын орчин нөхцөлд тохируулан нэвтрүүлэх замаар Монголын номын сангийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой.

Байгууллагын вэб хаяг

Item sets