ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САН

Item Details

Байгууллагын нэр

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САН

Танилцуулга

Говь- Алтай Аймгийн Нийтийн номын сан нь иргэдэд хэвлэл мэдээллээр үйлчилж, оюуны эрэлт хэрэгцээг хангах үүрэг бүхий төрийн өмчийн орон нутгийн байгууллага юм.Манай байгууллагын зорилго: Уншигчдын сурч боловсрох, бие дааж мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, оюунаа хөгжүүлэхэд нь зориулж, уншлага үйлчилгээнд нээлттэй, чөлөөтэй, түргэн шуурхай, тав тухтай орчин бүрдүүлэхэд оршино. Эрхэм зорилго: "Уншигчдын сурч боловсрох, оюуны соёлын хэрэгцээгээ хангах мэдээллийн нээлттэй төв болох” . Тус номын сан нь 1944 онд 2 номын санч, 200 номтойгоор анх үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.
Гэрээр ном олгох тасаг: 11 мянга орчим номын ойрын фондтой. 2019 онд номын сангийн шинэ барилгатай болсон. Эх сурвалж: http://nationallibrary.mn/mn/govi-altai

Item sets

Linked resources

Filter by property

Contributor
Title Alternate label Class
Алтайн хөгжил Номын сан Media Type or Extent