Анх дугаар таван жил.- №86(1134).- 1961 оны арван нэгдүгээр сарын 13.- Даваа

Item Details

Дугаарын нэр

Анх дугаар таван жил.- №86(1134).- 1961 оны арван нэгдүгээр сарын 13.- Даваа

Нийтлэгдсэн огноо

1961-11-13

Нөөцийн хэмжээ

4 зурагтай

Item sets