Анх дугаар таван жил.- №29.- 1962-04-30.- Даваа

Item Details

Дугаарын нэр

Анх дугаар таван жил.- №29.- 1962-04-30.- Даваа

Нийтлэгдсэн огноо

1962-04-30

Нөөцийн хэмжээ

4 зурагтай

Товч тайлбар

Намын үүрийн ажлын төлөвлөгөө

Item sets