Улаанбаатарын мэдээ

Item set

Сонины нэр

Улаанбаатарын мэдээ

Сонины өөр нэр

Улаанбаатар хотын мэдээ

Хэвлэгдсэн он

1929

Танилцуулга

1929-1936 оны хооронд "Улаанбаатар хотын мэдээ" нэртэй гарч, хэсэг завсарлаад 1954 оноос Улаанбаатарын мэдээ нэрээр хэвлэгдэх болжээ.
199~ он хүртэл хэвлэгдсэн...
Нэмэлт тайлбар хийх...

Хэл

mon

Ашиглалтын нөхцөл

Судалгааны зорилгоор, өөрийн хэрэгцээнд зориулж ашиглаарай.

Аймаг

Улаанбаатар

Items

Advanced search