Эрдэнэт

Item set

Сонины нэр

Эрдэнэт

Хэвлэгдсэн он

1976-1990

Танилцуулга

МАХН-ын Төв Хорооны нарийнн бичгийн дарга нарын зөвлөлгөөний 1975 оын 12 дугаар сарын 10-ны 417 дугаар тогтоол.
МАХН-ын Төв Хорооны нарийн бичгийн дарга нарн зөвлөлгөөний шийдвэрээр Эрдэнэт хотын намын хороо, АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны хэвлэл “Эрдэнэт” сониныг 1976 оны 01-р сарын 01-нээс эхлэн долоо хоногт нэг удаа 0,5 хэвлэлийн хуудсаар хэвлэж байхаар шийдвэрлэсний дагуу 1976 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр анхны дугаар нь Булган аймгийн “Дэвшилт” сонины газарт хэвлэгдсэн түүхтэй.

Хэл

mon

Ашиглалтын нөхцөл

Зөвхөн судалгааны зориулалтаар өөрийн хэрэгцээнд ашиглана уу.

Аймаг

Орхон

Items

Advanced search