Эрх чөлөө

Item set

Сонины нэр

Эрх чөлөө

Хэвлэгдсэн он

1944

Танилцуулга

МАХН-ын Төв Хорооны 1944 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор

Хэл

mon

Ашиглалтын нөхцөл

Ашиглалтын нөхцөл

Аймаг

Хөвсгөл

Items

Advanced search