Хөдөлмөрийн төлөө

Item set

Сан хөмрөгийн нэр

Хөдөлмөрийн төлөө

Хэвлэгдсэн он

1944

Танилцуулга

МАХН-ын Төв Хорооны 1944 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор

Хэл

mon

Ашиглалтын нөхцөл

Ашиглалтын нөхцлийг энд бичнэ.

Аймаг

Өвөрхангай

Items

Advanced search