Сүхбаатарын туг

Item set

Сонины нэр

Сүхбаатарын туг

Сонины өөр нэр

Сэлэнгийн мэдээ

Хэвлэгдсэн он

1948

Танилцуулга

1990-ээд оноос Сэлэнгийн мэдээ болж өөрчлөгдсөн.

Хэл

mon

Ашиглалтын нөхцөл

Энд ашиглалтын нөхцлийг бичнэ.

Аймаг

Сэлэнгэ

Items

Advanced search