Чойбалсанч

Item set

Сан хөмрөгийн нэр

Чойбалсанч

Өөр нэр

Улаан туг

Хэвлэгдсэн он

1948

Танилцуулга

1960 онд “Улаан туг” нэртэй болсон.

Хэл

mon

Ашиглалтын нөхцөл

Ашиглалтын нөхцөл

Аймаг

Дундговь

Items

Advanced search